تبلیغات
آواز بارانی عشق - لحظه های زیبای سحر دعا برای هموطنتون فراموش نشه...

 • الهی   ...
  الهی، اگر بهشت شیرین است بهشت آفرین شیرینتر است.
  الهی، همه گویند خدا كو، من گویم جز خدا كو.
  الهی، آن خواهم كه هیچ نخواهم.
  الهی، همه از تو دوا خواهند، من از تو درد.
  الهی، ما را یارای دیدن خورشید نیست؛ دم از دیدار خورشید آفرین چون زنیم؟
  الهی، همه گویند بده، من گویم بگیر.
  الهی، همه سر آسوده خواهند و من دل آسوده.
  الهی، اگر چه درویشم، ولی داراتر از من كیست كه تو دارایی منی.
  الهی، وای برمن اگر دانشم رهزنم شود.
  الهی، انگشتری سلیمانی ام دادی، انگشت سلیمانی ام ده!
  الهی، اگر ستارالعیوب نبودی، ما از رسوایی چه میكردیم.
  الهی، اثر و صنع توام، چگونه به خود نبالم.
  الهی، خنك آن كس كه وقف تو شد.
  الهی، پیشانی بر خاك نهادن آسان است دل از خاك برداشتن دشوار است.
  الهی، آن كه تو را دوست دارد چگونه با خلقت مهربان نیست.
  الهی، من واحد بی شریكم چگونه تو را شریك باشد.
  الهی، چه رسواییی از این بیشتر كه گدا از گدایان گدایی كند.
  الهی، همه از مردن می ترسند،  و من از زیستن، كه این كاشتن است و آن درویدن.
  الهی، بدان بر ما حق بسیار دارند تا چه رسد به خوبان.
  الهی، استغفار خواستن غفران توست، با خاطره گناه چه كنیم؟
  الهی، آن كه در نماز جواب سلام را نمی شنود، هنوز نمازگزار نشده. ما را با نمازگزاران بدار!
  الهی، نمی گویم كه از دوستانم، ولی شكر كه از دشمنان نیستم.
  الهی، ما هر چه كنیم كم است و تو هر چه دهی بسیار.
  الهی، از گناه این و آن رنج میبرم كه از چون تویی روی گردانیدند.
  الهی، از دردم خرسندم كه درمانش تویی.
  الهی، اگر من مال می یافتم و حال نمی یافتم، از حسرت چه می كردم.
  الهی، اعیانتر از من كیست كه با تو همنشینم.
  الهی، تو كه یوسف آفرینی من از زلیخا كمتر باشم، و تو كه لیلی آفرینی من مجنون تو نباشم؟!
  الهی، شنیدم كه فرمودی: چه كنم با مشتی خاك، مگر بیامرزم.
  الهی، اگر من بنده نیستم تو كه مولای من هستی.تاریخ : یکشنبه 16 تیر 1392 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : باران | نظرات