تبلیغات
آواز بارانی عشق - دل نوشته های زیباهمراه عکس !

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم

اما

چقدر دلخوشی خوابها کم است


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید


یه " فنجان خالی " ... ؟

را که نگاه میکنم

گلـویم به خاطر چای هایی

که با تو نخورده ام چقدر میسوزد ...


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید


سرم را کـه تکیـه می دهم

بـه سینـه ی ِ مـردانـه اَت

همـه کوه هاکــم می آورند

وآغوش امن توست که

بهـانـه ایی می شــوَد

بـرای ِهزاربـاره پیــدا شـدن در حریمت...

...................


اگر میدانستم

اکنون تو پاهایت را بر کدام نقطه خاکی گذاشته ای

می آمدم آن خاک را

به چشم می کشیدم

پای آمدنت که نباشد....

اگر تمام جاده های عالم هم به خانه من ختم شود ....

باز هم نمی رسی !

****

چقدر سخته تمام اعضای بدنت بخواهند حرف بزنند

اما ندانند چه می خواهند بگویند...

و چقدر سخت تر است که بدانی میخواهی چه بگویی

ولی دیگر کسی نباشد...


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

دست به ســر می کنم ثانیـــه ها را؛

دلـــم...

یک اتفاق ناخوانده می خواهــــد...!

...کاش آن اتفاق تو باشی ..

میان آمدن و رفتن مانده ام

بی تو، نه پای رفتنی است و نه

حوصله ی برای ماندن …


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

ای زادگاه قافیــه ها چشــــم های تـــو

بگــــذار تا نگاه تـــو را جستــــجو کنمـ

به این غروب غریبم بخند حرفی نیست

طلسم اشک مرا با فریب دزدیدند

تو هم برای فریبم بخند حرفی نیست


به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1392 | 04:43 ب.ظ | نویسنده : باران | نظرات